Bookmark and Share

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก


          พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตั้งอยู่ ในตัวเมืองทางไปอำเภอประโคนชัย สร้างในปี พ.ศ.2539 เพื่อเฉลิม พระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมือง บุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก

           การเดินทางเข้าเมืองบุรีรัมย์ จะพบกับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่วงเวียน ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองทาง ไปอำเภอประโคนชัยเป็นที่สักการบูชาที่ชาวบุรีรัมย์นับถือและเคารพยิ่ง